Otsite olemasolevate seadmete tootluse suurendamise võimalust? On võimalus rohkem tellimusi saada, kuid puudub tootmisvõimsus?
 Toote ühikkulu on vaja vähendada? 

Lahendus on olemas – tuleb olemasolevat võimsust efektiivsemalt kasutada ja püüda seadme tootlust suurendada.

 Selleks on olemas kümneid võimalusi. Meie pakume kõrgsurvega emulsiooni etteandesüsteemi.

Kõigile on teada, et

tavalise emulsiooni etteandesüsteemiga valatakse emulsioon lihtsalt lõikamisala peale. Kõrgsurvega emulsiooni etteandesüsteemis töötab emulsioon aga osakeste eraldajana ja suurendab seeläbi tootlust:


Tavaline emulsiooni etteandesüsteem

Kõrgsurvega emulsiooni etteandesüsteem
Mida see annab?

Parema laastu juhtimise:

eraldub mitte voolav - vaid murdelaast. See ei takerdu laastukonveieris, ei jää lõiketera vahele ja ei põhjusta praaki.

Mida veel? 

  • parem soojuse ärajuhtimine,
  • võimalus suurendada etteandekiirust ja pöördeid,
  • lühemad tsüklid, 
  • suureneb seadme tootlus,
  • ei kulu aega takerdunud laastude eemaldamisele,
  • lõikeplaadid peavad kauem vastu,
  • parema kvaliteediga pind,
  • laienevad tehnoloogilised võimalused – sügava puurimise, raskelttöödeldavate sulamite, titaani jm töötlemine.

Ja arvudes!

Palun! Sandviki uuring näitas tootluse keskmist suurenemist 9%. 
Meie arvutused näitavad, et seadmete tasuvusaeg on kuni kaks aastat, aga põhiliselt kuni aasta (kasutatava võimsuse kohaselt).

Seadmete ja paigaldiste näited:


Toote valimiseks pöörduge meie poole!